Lokalisering til fremmedsprog

20. september 2004

Forsikring.Net® er udvidet med en generel løsning til implementering af løsninger på andre sprog end dansk. Da Forsikring.Net® er den fælles platform for Liv.Net®, Skade.Net® og Unitlink.Net®, er der nu mulighed for at give udenlandske softwarehuse adgang til vores rammeprogrammel gennem samarbejdsaftaler.