Skandia i produktion

1. juni 2005

Skandia i produktion med nyt administrationssystem. Til afløsning af ældre systemer i Skandia Livsforsikring A/S er den eventuelle forsikringsportefølje konverteret til en Liv.Net®-løsning. Den aktuelle forsikringsportefølje følger senere.