Aftale mellem ATP, IBM og Edlund

29. december 2005

Aftalen 22. november 2004 mellem ATP og IBM/Edlund udmøntes i en endelig aftale efter endt foranalyse. Foranalysen har omfattet alle ATP's administrative systemer.