Organisationsændringer i Edlund A/S

1. juli 2006

Line Find Hansen er blevet udnævnt til projektdirektør. De interne udviklingsområder for Forsikring.Net®, Liv.Net®, Skade.Net® og forsikringsmatematik er styrket med et større antal nyansættelser. Hidtil har Forsikring.Net® og Liv.Net® været et område, og forsikringsmatematikken været koncentreret om forsikringsgrundlag og markedsværdier. Aktuariatet viderefører disse opgaver sammen med videreudviklingen af ALM-modeller. Målet er, at modellerne kan trække oplysninger direkte fra policebaserne for liv og skade.