Opdatering af markedsværdisystemet

14. november 2008

Edlunds markedsværdisystem (MVS) videreudvikles løbende af Edlunds aktuariat i samråd med kunder, og har undergået mange spændende udvidelser i den seneste tid.

Heraf skal særligt fremhæves:

  • Varighedsafhængige overgangsintensiteter (for død, invaliditet og reaktivering) i alle risikomodeller.
  • Ny udvidet invaliditetsmodel med reaktivering.
  • Overgang til diskontering ved nulkuponpriser på vilkårlige tidspunkter i forsikringsperioden ved brug af instantane forwardrenter.
  • Opgørelse med daglig termin.
  • Flerdimensionel lineær interpolationsmetode, der ikke har randværdiproblemer.
  • Constraint-system til reduktion af pladsforbrug i tariffilsystemet.
  • Beskrivelsen af markedsværdisystemet er opdateret med detaljer om ovennævnte udvidelser og alle øvrige udvidelser.