Edlund frigiver 3. generation af livkernen

30. juni 2009

Livkernen - det centrale modul i alle vores løsninger til livsforsikringsselskaber og pensionskasser - er nu frigivet i 3. generation.

Denne generation introducerer, blandt mange nye ting, et domænespecifikt sprog, hvori store dele af de kundespecifikke specifikationer implementeres. Herved opnås en livkerne hvor fleksibiliteten fra vores tidligere generationer bibeholdes, samtidig med at implementeringstiden nedsættes drastisk.

3. generation af livkernen har været under udvikling i 2 år, det seneste år i tæt samarbejde med PFA gruppen. PFA er således den første kunde på denne generation af livkernen. Endnu en kunde har indgået aftale om udvikling af en løsning baseret på en kombination af den nye livkerne og vores unit link-kerne.

Den tidligere generation af livkernen vil selvfølgelig fortsat blive vedligeholdt og videreudbygget (f.eks. med understøttelse for indberetning af individuel PAL).