ATP i produktion

1. oktober 2009

ATP-ordningen, som har Danmarks største bestand af policer, er nu i produktion med deres nye Liv.Net®-løsning.

Liv.Net® håndterer nytegning, løbende fremregning, udbetaling af pensionsydelser og summer samt alle øvrige policerelaterede hændelser. Løsningen omfatter integration til eksterne systemer, som f.eks. PensionsInfo, og håndterer 4.700.000 policer, herunder 700.000 aktuelle med månedlige udbetalinger.