PBU til tiden

10. October 2007

PBU's medlemsadministration udføres nu i Forca, som er et administrationsfællesskab for overenskomstfastlagte pensionsordninger i PBU, LP og PKA.

Pr. 1. oktober 2007 er administrationen af PBU’s pensionsordning planmæssigt lagt ind i Forcas løsning, som bygger på PKA’s nyudviklede system i Liv.Net®. Denne løsning er nu videreudviklet med specifikke forhold for PBU, herunder udbygning til at håndtere flere skattekoder.