Edlund søger en stærk IT-arkitekt

Vi søger en stærk IT arkitekt, som kan indgå i arkitektforummet med ansvar for arkitekturen af LIFELINK+; branchestandarden for løsninger til Liv og Pension i Danmark.

IT-arkitekten skal:

 • Kunne samarbejde med forretningsarkitekter om løsningen
 • Holde og kommunikere et overblik over løsningen
 • Være ansvarlig for at arkitekturen teknisk hænger sammen og er konsistent
 • Udarbejde guidelines for arkitekturen med udgangspunkt i Edlunds eksisterende arkitektur
 • Dokumentere arkitekturen og formidle den – både på dansk og engelsk og til både udviklere, kunder, integrationspartnere og drift
 • Sikre løsningens driftbarhed
 • Guide udviklerne på projektet, så arkitekturprincipperne forankres og følges i selve udviklingen
 • Reviewe forslag til løsninger, så arkitekturen hænger sammen på tværs
 • Assistere i planlægningsfasen med at identificere og prioritere opgaver

Som IT-arkitekt forestiller vi os at du har følgende kvalifikationer:

 • En solid teknisk baggrund
 • Følger den teknologiske udvikling og specielt udviklingen i principper for god IT-arkitektur
 • Kan evaluere nye teknologier og trends i forhold til deres anvendelse i LIFELINK+
 • Du skal fungere som et teknologisk fyrtårn i organisationen
 • Du har erfaring fra tilsvarende roller tidligere
 • Er i stand til at skabe og holde et overblik – også i en presset situation
 • Hurtigt kan sætte dig ind i nyt materiale
 • Er struktureret i løsninger
 • Er udadvendt og kan tage beslutninger
 • Kommunikerer effektivt med kunder og andre interessenter
 • Sikrer et godt samarbejde i arkitektforummet
 • Du behersker både dansk og engelsk på professionelt niveau

Du bliver værdsat

Edlund er en spændende arbejdsplads, hvor du bliver en del af et uformelt miljø med særlig vægt på høj faglighed og sparring fra dybt engagerede og dygtige kolleger. Som medarbejder bliver du værdsat, og arbejdsmiljøet er prioriteret højt. For at skabe gode resultater skal vi også have det godt samme socialt. Vi stiller store krav til dine personlige og faglige kompetencer, men tilbyder samtidig spændende udfordringer i en uformel og ubureaukratisk organisation, hvor vi vægter, at arbejdspladsen er et godt sted at være. Selvom tingene til tider går lidt stærkt, har vi det stadig sjovt. Samtidig tror vi på, at der skal være balance mellem privat- og arbejdsliv. Af samme årsag har vi fuld flekstid og tilstræber en 35-timers arbejdsuge i gennemsnit. Derudover tilbyder vi en god løn, overskudsdeling, sundhedsforsikring og pension.

Vil du vide mere?

Har du uddybende spørgsmål til stillingen, så kontakt lederen af Liv & Pension området Morten Jøhnk på +45 36 15 06 81.

Ansøgning på dansk sendes til ansogning@edlund.dk.

Ansøgningsfrist: 20. januar 2017. Vi vil løbende indkalde kvalificerede ansøgere til samtale

Om Edlund A/S

Edlund A/S er et moderne softwarehus med mere end 200 medarbejdere. Vi udvikler, producerer og sælger branchespecifikke og forretningskritiske systemer til pensions- og forsikringsbranchen. Vi implementerer og vedligeholder desuden løsningerne hos kunderne samt leverer konsulentydelser til disse.

Edlund A/S har en unik position baseret på stærk brancheforståel­se kombineret med medarbejdernes høje akademiske kompeten­cer inden for fagområderne aktuarvidenskab, finansmatematik og datalogi. Vores produkter og konsulentydelser er forretningskritiske for aftagerne, og vi lægger vægt på at have en meget tæt rela­tion til kunderne. Vi er kendt for høj kvalitet i leverancerne samt stor troværdighed og ekspertise, som vi har opnået gennem mere end 20 år på markedet.